Bài viết chưa trả lời | Chủ đề sôi nổi Hôm nay, 16 Tháng 12 2018 04:29Gửi bài trả lời  [ 4 bài viết ] 
 HỎI ĐÁP VỀ QMS ISO 9001:2008 
Người gửi Nội dung
Nhập môn
Nhập môn
Hình đại diện của thành viên

Ngày tham gia: 12 Tháng 7 2010 15:05
Bài viết: 2
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

I. ISO là gì ?
ISO (International Organization for Standardization) là Tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc tế. Được thành lập vào năm 1947, hiện nay có trên 150 quốc gia thành viên. Việt Nam gia nhập vào ISO năm 1977, là thành viên thứ 77 của tổ chức này.
Nhiệm vụ của ISO: Thúc đẩy sự phát triển về vấn đề tiêu chuẩn hoá nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi hàng hóa, dịch vụ quốc tế. Với ích lợi và tính hiệu quả của việc áp dụng ISO, ngày nay người ta mở rộng phạm vi áp dụng vào cả lĩnh vực quản lý hành chính, sự nghiệp.

II. ISO 9000 là gì?
- Bộ tiêu chuẩn về quản lý chất lượng
- Đưa ra các nguyên tắc về quản lý
- Tập trung vào việc phòng ngừa / cải tiến
- Chỉ đưa ra các yêu cầu cần đáp ứng
- Áp dụng cho tất cả các loại hình tổ chức không phân biệt quy mô hay loại hình sản xuất / dịch
Liên hệ : Mr Lê Hoàng Vũ Thư Ký ISO
Mail:levucntp@gmail.com


05 Tháng 9 2011 16:58
Xem thông tin cá nhân
Nhập môn
Nhập môn
Hình đại diện của thành viên

Ngày tham gia: 12 Tháng 7 2010 15:05
Bài viết: 2
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

III. Nguyên tắc quản lý theo tiêu chuẩn chất lượng ISO ?
Có 8 nguyên tắc quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO, đó là:
3.1. Hướng về khách hàng
Tổ chức phụ thuộc vào khách hàng, do đó tổ chức phải thấu hiểu nhu cầu hiện tại và tương lai của khách hàng, phải đáp ứng yêu cầu của khách hàng và nổ lực đáp ứng vượt mong đợi của khách hàng.
3.2. Tính lãnh đạo
Người lãnh đạo thiết lập sự thống nhất về mục đích và hướng đi của tổ chức. Họ tạo ra và duy trì môi trường nội bộ, trong đó mọi người đều có thể huy động đầy đủ để đạt được mục tiêu của tổ chức.
3.3. Sự tham gia của mọi thành viên.
Con người là yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến quá trình hình thành chất lượng. Do đó cần:
Tạo ra môi trường làm việc thuận lợi.
Xây dựng chính sách động viên, khen thưởng kịp thời.
Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.
Phát hiện, phát hy tính sáng tạo của mọi thành viên.
3.4. Tiếp cận theo quá trình
Kết quả mong muốn sẽ đạt được một cách hiệu quả khi các nguồn lực và các hoạt động liên quan được quản lý như một quá trình.
3.5. Tiếp cận theo hệ thống để quản lý
Việc xác định, nhận thức và quản lý các quá trình có quan hệ với nhau như một hệ thống, đóng góp vào hiệu quả, hiệu lực của tổ chức để đạt được các mục tiêu.
3.6. Cải tiến liên tục
Cải tiến liên tục là mục tiêu của tất cả các tổ chức.
Để thực hiện cải tiến liên tục, cần thực hiện các bước sau:
+ Xác định các quá trình cải tiến.
+ Phân tích, hoạch định giải pháp.
+ Tổ chức thực hiện giải pháp.
+ Đo lường kết quả thực hiện.
+ Đánh giá kết quả.
3.7. Quyết định dựa trên sự kiện
Thông tin, dữ liệu đầy đủ, chính xác, kịp thời và có khả năng lượng hoá được sẽ phản ánh bản chất sự việc.
Phân tích thông tin, dữ liệu khoa học giúp lãnh đạo đưa ra các quyết định đúng.
3.8. Quan hệ hợp tác cùng có lợi với nhà cung cấp
Tổ chức và nhà cung cấp phụ thuộc lẫn nhau và mối quan hệ cùng có lợi sẽ nâng cao năng lực của cả hai bên để tạo ra giá trị.
IV. Các yêu cầu cần kiểm soát của tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 là gì ?
4.1. Kiểm soát tài liệu và kiểm soát hồ sơ
Kiểm soát hệ thống tài liệu nội bộ, tài liệu bên ngoài, và dữ liệu của công ty

4.2. Trách nhiệm của lãnh đạo
- Cam kết của lãnh đạo
- Định hướng bỡi khách hàng
- Thiết lập chính sách chất lượng, và mục tiêu chất lượng cho các phòng ban
- Xác định trách nhiệm quyền hạn cho từng chức danh
- Thiết lập hệ thống trao đổi thông tin nội bộ
- Tiến hành xem xét của lãnh đạo

4.3. Quản lý nguồn lực
- Cung cấp nguồn lực
- Tuyển dụng
- Đào tạo
- Cơ sở hạ tầng
- Môi trường làm việc

4.4. Tạo sản phẩm
- Hoạch định sản phẩm
- Xác định các yêu cầu liên quan đến khách hàng
- Kiểm soát thiết kế
- Kiểm soát mua hàng
- Kiểm soát sản xuất và cung cấp dịch vụ
- Kiểm soát thiết bị đo lường
4.5. Đo lường phân tích và cải tiến
- Đo lường sự thoả mãn của khách hàng
- Đánh giá nội bộ
- Theo dõi và đo lường các quá trình
- Theo dõi và đo lường sản phẩm
- Kiểm soát sản phẩm không phù hợp
- Phân tích dữ liệu
- Hành động khắc phục
- Hành động phòng ngừa

V. Bộ ISO Của trường Đại học CNTP TP.HCM được áp dụng và được chứng nhận NQA từ bao giờ?
Bộ ISO của trường Đại học CNTP được xây dựng từ tháng 8/2005, sau khi góp ý, chỉnh sửa xong, Hiệu trưởng ký ban hành và có hiệu lực từ ngày 01/01/2006.

VI. CBVC, SVHS hưởng lợi gì khi tham thực hiện QMS ISO 9001:2008 của trường ?
6.1. Đối với bên ngoài
Thông qua việc áp dụng có hiệu lực và hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng ISO sẽ nâng cao hình ảnh, uy tín của nhà trường trong xã hội nói chung, đối với nhà tuyển dụng (khách hàng) nói riêng.
Thông qua các hoạt động đo lường, phân tích, cải tiến sẽ đáp ứng ngày càng tốt hơn các yêu cầu của khách hàng.
6.2. Đối với nội bộ
Giúp đánh giá kết quả thực hiện công việc của các phòng, khoa thông qua các mục tiêu cụ thể, đo lường được.
Giảm thiểu việc lãnh đạo tham gia nhiều vào các công việc mang tính sự vụ, giúp CBVC hiểu và thực hiện đúng, đủ trách nhiệm và quyền hạn của mình.
Kiểm soát các quá trình một cách có hiệu quả, giúp nâng cao chất lượng dạy và học.
Tạo ra phong cách làm việc khoa học, tư duy hệ thống.
Thiết lập mối quan hệ hợp tác, cạnh tranh lành mạnh giữa các đơn vị trong trường.
6.3. Đối với các em học sinh - sinh viên
Ngoài những lợi ích chung được nêu ở phần 5, khi thực hiện ISO các em HS-SV còn được hưởng lợi như sau:
Được cung cấp những dịch vụ phục vụ học tập tối ưu nhất trong điều kiện khả dĩ của nhà trường.
Các yêu cầu chính đáng được giải quyết nhanh chóng theo các thủ tục quy trình đã ban hành (TTQT 09: thủ tục quy trình giải quyết các yêu cầu sinh viên theo cơ chế một cửa).
Các quyền lợi của HS-SV được tôn trọng. Nhà trường luôn lắng nghe và xem xét mức độ hài lòng của HS-SV để có những cải tiến phù hợp.
VII. Cần làm gì để triển khai và thực hiện các thủ tục qui trình ISO 9001:2008 trong Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm Tp.HCM ?
7.1. Về nhận thức
Trước hết trưởng đơn vị nghiên cứu và triển khai cho CBVC đơn vị mình thấu hiểu về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc áp dụng các quy trình ISO trong quản lý, trong giảng dạy và học tập. Việc áp dụng ISO trong trường Đại học CNTP TP.HCM được xem là khâu đột phá đầu tiên góp phần cải tiến công tác quản lý và nâng cao chất lượng đào tạo.
Làm cho CBVC thấu hiểu chính sách chất lượng, kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng của trường, trên cơ sở đó mà xây dựng mục tiêu của đơn vị, phù hợp với mục chính sách chất lượng và mục tiêu của nhà trường.
Làm cho CBVC thấu hiểu các quy trình và kỹ thuật thực hiện các quy trình trong bộ ISO được nhà trường ban hành.
7.2. Về chuyên môn
Xây dựng và thực hiện đúng Quy trình: Khi thực hiện một công việc cụ thể có liên quan đến ISO, trưởng đơn vị và người thực hiện phải nghiên cứu quy trình thực hiện trong ISO để triển khai thực hiện cho đúng. Trong quá trình thực hiện cần ghi nhận những điều chưa thật hợp lý (nếu có) trong các quy trình để đề xuất Ban Giám hiệu chỉnh sửa theo nguyên tắc của ISO.
Tạo lập các chứng cứ cho từng giai bước thực thực hiện: Khi triển khai thực hiện các bước được ghi trong quy trình, người thực hiện phải lập các chứng từ theo quy định của ISO (được xác định trong các bước cụ thể của từng quy trình).
Sơ kết từng giai đoạn, tổng kết khi thực hiện xong quy trình: Khi triển khai thực hiện quy trình, khi xong từng bước người thực hiện phải ghi nhận kết quả vào chứng từ để theo dỏi và kiểm tra.
Ghi nhận kết quả, lập hồ sơ lưu
VIII. Hồ sơ là gì?
Hồ sơ là các loại giấy tờ liên quan đến một người, giải quyết một vụ việc, một vấn đề nào đó …, qua đó nói lên các kết quả đạt được hay cung cấp bằng chứng về các hoạt động được thực hiện, được tập hợp lại một cách có hệ thống: hồ sơ cán bộ, hồ sơ mời giảng, hồ sơ mua sắm vật tư,…
Trong ISO, sau khi thực hiện xong công việc, việc thiết lập hồ sơ và lưu trữ hồ sơ là công việc quan trọng và cần thiết, bởi vì đó là bằng chứng chứng minh công việc đã được thực hiện.
IX. Tài liệu là gì?
Tài liệu, theo cách hiểu của ISO là các loại văn bản pháp quy hoặc có tính pháp quy dùng làm căn cứ để xử lý, giải quyết các công việc thuộc chức năng nhiệm vụ của một cơ quan, đơn vị nhất định. Theo ISO, có hai loại tài liệu:
9.1. Tài liệu bên ngoài
Tài liệu bên ngoài là các văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan bên ngoài nhà trường ban hành, được áp dụng cho các công việc của trường: Văn bản Luật, Pháp lệnh, Nghị quyết (của QH,CP), Nghị định, Quyết định, Chỉ thị, Thông tư…
Theo quy định của ISO, mỗi đơn vị đều phải có một danh mục tài liệu bên ngoài để dùng chung cho mọi thành viên trong đơn vị. Danh mục tài liệu bên ngoài chỉ gồm những văn bản quy phạm pháp luật phục vụ trực tiếp cho công tác quản lý và điều hành công việc của một đơn vị cụ thể, theo chức năng nhiệm vụ được Ban Giám hiệu phân công.
9.2. Tài liệu nội bộ
Là các quy trình do Trường biên soạn để áp dụng trong HTQLCL (ví dụ: Quy trình thiết kế và phát triển chương trình đào tạo, Quy trình thi, Quy trình tuyển dụng ….) và các văn bản có tính pháp quy do Hiệu trưởng ký ban hành để áp dụng trong trường như: Hướng dẫn thực hiện Quy chế 25, Sổ tay sinh viên, Quy chế chi tiêu nội bộ, hướng dẫn bình xét thi đua, …
Theo quy định của ISO, danh mục tài liệu nội bộ cần được thành lập ở đơn vị theo mẫu thống nhất.
9.3. Các tài liệu nội bộ cần thiết lập ở đơn vị
Ví dụ: Phân công và lề lối làm việc trong Ban Giám hiệu (Công văn số 611/ CNTP, ngày 31/8/2006 ; Bộ hồ sơ ISO của trường; Quy chế chi tiêu nội bộ,….
Ban ISO


Liên hệ : Mr Lê Hoàng Vũ Thư Ký ISO
Mail:levucntp@gmail.com


05 Tháng 9 2011 17:03
Xem thông tin cá nhân
Đẳng cấp bậc 4
Đẳng cấp bậc 4
Hình đại diện của thành viên

Ngày tham gia: 25 Tháng 5 2011 09:33
Bài viết: 73
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

vậy muốn học một khóa đào tọa về ISO ở đâu cho chất lượng


26 Tháng 9 2011 20:25
Xem thông tin cá nhân
Nhập môn
Nhập môn
Hình đại diện của thành viên

Ngày tham gia: 26 Tháng 9 2013 11:24
Bài viết: 1
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Để tham gia các khóa học về ISO 9001: 2008 Bạn có thể liên hệ với đơn vị BSI Vietnam. BSI là đơn vị viết ra và phát triển các tiêu chuẩn ISO phổ biến toàn cầu hiện nay như ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001…
Mình có người quen học bên này rồi, nghe nói đây là tập đoàn của Anh nên chất lượng đào tạo rất tốt
BSI có văn phòng bên 123 Trương Định, Tp. HCM


26 Tháng 9 2013 11:31
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây:  Sắp xếp theo  
Gửi bài trả lời   [ 4 bài viết ] 

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến4 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này.
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này.
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này.

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Designed by thanh_khe and ST Software.
Vietnamese language pack for phpBB 3.0.x download and support.